Zespół

Nasz zespół

Adwokat Michał Regulski

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2010 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w sądach. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Radosław Walczyński

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego W latach 2004-2007 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądzie Okręgowym w Legnicy, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sądzie. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, a następnie Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został wpisany na listę adwokatów.

Dr nauk prawnych Eugeniusz Szydłowski

Ukończył wyższe studia na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Następnie na tej samej uczelni rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa i złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo